Informatie

Al met al zijn er binnen de vereniging heel veel mensen actief waar u mee te maken kunt krijgen:

Tafeldames dit zijn onze ‘gastvrouwen’ bij binnenkomst in het zwembad ziet u ze meteen aan het tafeltje zitten. Bij de tafeldames kunt u terecht voor alle praktische zaken rond het zwemmen zoals inschrijven, wachtlijsten en betaling van (proef)lessen. Hier kunt u een overzicht vinden van de tafeldames van de verschillende avonden.

Contactpersonen Ook de contactpersonen zitten aan het tafeltje in het zwembad. Zij zijn aanwezig om alle jeugdactiviteiten naast het zwemmen te promoten. Bij de contactpersonen kunt u terecht voor alle vragen rondom de jeugdactiviteiten. Voor meer informatie over de jeugdactiviteiten kunt u kijken op de pagina van het jeugdbestuur.

Avondleiders Op elke zwemavond is een avondleider aanwezig. De avondleider is de eindverantwoordelijke van de avond en coördineert het zwemmen op deze avond. De avondleider is ook het eerste aanspreekpunt voor ouders als zij zaken rond het zwemmen van hun kind willen bespreken.

Lesgevend kader Op elke avond zijn verschillende kaderleden aanwezig die lesgeven. Zij hebben hiervoor een of meerder diploma’s gehaald. (Zwemleider A, zwemleider B, trainer). Dit kader is het hart van de vereniging, zonder alle kaderleden die week in week uit op vrijwillige basis les komen geven zou de vereniging niet kunnen bestaan.

JKC JKC staat voor Jong Kader Club. De JKC groep bestaat uit een groep jongeren vanaf 12 jaar die in 3 blokken door het jaar heen 1 avond in de week bij elkaar komen. De ene keer is dat in het zwembad en de andere keer in het clubhuis. Met als doel al spelenderwijs te leren hoe je zwemles kunt gaan geven. Daarnaast kan er 1 keer in de week worden gezwommen en doen ze diverse leuke activiteiten door het jaar heen. Hierbij kun je denken aan steppen door Rotterdam, lekker gourmetten, een nachtstrandwandeling of een filmmarathon.

Overig kader Naast de kaderleden die lesgeven kunt u ook te maken krijgen met kader dat geen les geeft. Dit zijn bijvoorbeeld kaderleden die de jeugdactiviteiten organiseren of kaderleden die een bestuurlijke of administratieve taak in een van de commissies hebben.

Tot kinderen echt voor hun A-diploma gaan oefenen, doorlopen zij vier verschillende ‘badjes’ in het ondiepe. In deze badjes krijgen kinderen les die ongeveer even ver in hun zwemvaardigheden zijn. Iedere keer dat een kind een badje vooruit gaat krijgt het een button als beloning. Hieronder vind u de eisen voor de verschillende badjes:

Eisen badje 1

 • zelfstandig in en uit het water kunnen komen
 • bewegen in het water: lopen voor- en achteruit
 • bewegen in het water: hollen en springen
 • onder water gaan: kijken en bewegen
 • ademhalen: onderwater uitblazen
 • drijven: rug/buik

Eisen badje 2

 • door een hoepel zwemmen
 • beenslag schoolslag (armen mogen)
 • beenslag rugslag (armen mogen actief)
 • crawlslagen op borst en rug
 • drijven: rug/buik met afzet
 • draaien buik/rug

Eisen badje 3

 • iets van de bodem pakken
 • combinatie schoolslag 5 slagen (gezicht mag in of uit het water)
 • beenslag rugslag (armen mogen actief)
 • borst/rug crawl (met de armen stuwen)
 • drijven en uitdrijven
 • draaien buik/rug
 • dolfijnsprong

Eisen badje 4

 • 15 meter combinatie schoolslag met ademhaling
 • 15 meter rugslag met afzet
 • draaien en kantelen
 • beginners crawlslagen op borst en rug
 • drijven: rug/buik met afzet
 • onderwater zwemmen door een gat
 • watertrappen

Het Zwem-abc is opgebouwd van eenvoudig naar moeilijk waarbij de zwemmer na het behalen van zijn C-diploma helemaal veilig moet zijn in het zwembad. De eisen om de verschillende diploma’s te halen staan hieronder omschreven:

Eisen Zwemdiploma A

Gekleed (T-shirt, hemd of blouse met korte mouwen, korte broek, plastic, leren of sportschoenen):

Gekleed zwemmen:

 • Vanaf enige hoogte te water gaan met een voetsprong voorwaarts; na het boven-komen aansluitend
 • 15 seconden watertrappen, gevolgd door
 • 12,5 meter schoolslag, onder een lijn door duiken, een halve draai om de lengte-as en
 • 12,5 meter enkelvoudige rugslag; proef afronden met
 • zelfstandig uit het water op de kant klimmen.

In badkleding:

 • Van de kant te water gaan met een sprong (een kopsprong heeft de voorkeur), direct gevolgd door (zonder boven te komen)
 • onder water zwemmen door een gat in een verticaal in het water hangend zeil dat zich op 3 meter van de (start-)kant bevindt.
 • 50 meter schoolslag, proef afmaken met
 • 50 meter enkelvoudige rugslag.
 • In het water afzetten van de wand, direct gevolgd door
 • 5 seconden uitdrijven op de borst, aansluitend enkele meters schoolslag, waarna
 • 5 seconden drijven op de borst.
 • In het water afzetten van de wand, direct gevolgd door
 • 5 seconden uitdrijven op de rug, aansluitend enkele meters enkelvoudige rugslag, waarna
 • 10 seconden drijven op de rug.
 • In het water afzetten van de wand, aansluitend 5 meter borstcrawl.
 • In het water afzetten van de wand, aansluitend 5 meter rugcrawl.
 • Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze, gevolgd door
 • 60 seconden watertrappen met gebruik van armen en benen, waarin 2 keer, al watertrappend, een hele draai om de lengte-as gemaakt wordt.

Eisen Zwemdiploma B

Gekleed (T-shirt, hemd of blouse met lange mouwen, lange broek, plastic, leren of sportschoenen):
Gekleed zwemmen:

 • Vanaf enige hoogte te water gaan met een voetsprong voorwaarts, onder water een halve draai om de lengte-as maken; na het boven komen aansluitend
 • 15 seconden watertrappen, gevolgd door
 • 25 meter schoolslag, onderbroken door 1 keer onder een vlot door zwemmen en 1 keer een hele draai om de lengte-as, en
 • 25 meter enkelvoudige rugslag; proef afronden met
 • zelfstandig uit het water op de kant klimmen.

Badkleding

 • Van de kant te water gaan met een kopsprong, direct gevolgd door (zonder boven te komen)
 • onder water zwemmen door een gat in een verticaal in het water hangend zeil dat zich op 6 meter van de (start-)kant bevindt.
 • 75 meter schoolslag, onderbroken door 1 keer voetwaarts richting de bodem zakken; proef afmaken met
 • 75 meter enkelvoudige rugslag.
 • In het water afzetten van de wand, direct gevolgd door
 • 5 seconden uitdrijven op de borst, aansluitend enkele meters schoolslag, waarna
 • 7 seconden drijven op de borst.
 • In het water afzetten van de wand, direct gevolgd door
 • 5 seconden uitdrijven op de rug, aansluitend enkele meters enkelvoudige rugslag, waarna
 • 15 seconden drijven op de rug.
 • In het water afzetten van de wand, aansluitend 10 meter borstcrawl.
 • In het water afzetten van de wand, aansluitend 10 meter rugcrawl.
 • Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze, gevolgd door
 • 30 seconden watertrappen met gebruik van armen en benen, aansluitend 30 seconden watertrappen met de benen.

Eisen Zwemdiploma C

Gekleed (T-shirt, hemd of blouse met lange mouwen, lange broek, plastic, leren of sportschoenen, regen- of windjack met lange mouwen):

Gekleed zwemmen:

 • Van de kant te water gaan met een rol voorover, aansluitend
 • 15 seconden watertrappen, gevolgd door
 • 30 seconden blijven drijven (HELP-houding) met gebruik van een hulpmiddel.
 • Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze, aansluitend 50 meter schoolslag, onderbroken door 1 keer onder een vlot door zwemmen en 1 keer over een vlot heen klimmen en
 • 50 meter enkelvoudige rugslag; proef afronden met
 • zelfstandig uit het water op de kant klimmen.

In badkleding:

 • Van de kant te water gaan met een kopsprong, direct gevolgd door (zonder boven te komen)
 • onder water zwemmen door een gat in een verticaal in het water hangend zeil dat zich op 9 meter van de (start-)kant bevindt.
 • 100 meter schoolslag, onderbroken door 1 keer een koprol voorover en 1 keer een hoekduik richting bodem maken; proef afronden met
 • 100 meter enkelvoudige rugslag.
 • Van de kant te water gaan met een kopsprong (een startsprong heeft de voorkeur), direct gevolgd door 5 seconden uitdrijven op de borst, aansluitend enkele meters schoolslag, waarna
 • 10 seconden drijven op de borst.
 • In het water afzetten van de wand, direct gevolgd door
 • 5 seconden uitdrijven op de rug, aansluitend enkele meters enkelvoudige rugslag, waarna
 • 20 seconden drijven op de rug, gevolgd door
 • 5 meter hoofdwaarts voortbewegen op de rug met gebruik van armen.
 • In het water afzetten van de wand, aansluitend 15 meter borstcrawl.
 • In het water afzetten van de wand, aansluitend 15 meter rugcrawl.
 • Van de kant te water gaan met een hurksprong, gevolgd door
 • 30 seconden watertrappen met verplaatsen in meerdere richtingen, met gebruik van armen en benen, en 30 seconden (verticaal) blijven drijven met gebruik van armen.

HET JEUGDSPORTFONDS IS ER OOK VOOR JOU!

Het Jeugdsportfonds Haarlem geeft kansen aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar woonachtig in Haarlem en Zandvoort uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging. Zwemmen, voetbal, judo en nog veel meer. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en in bepaalde gevallen de attributen. Per 12 maanden maximaal € 225,- per kind.

De aanvraag wordt ingediend door de intermediair op school, bij een sociaal wijkteam, CJG, VluchtelingenWerk of de huisarts. Let op! Meld je kind eerst aan bij de zwemvereniging. Zodra je kind mag starten met zwemmen, dien je met de intermediair de aanvraag in bij het Jeugdsportfonds Haarlem.

Wil je meer informatie? Neem contact op met Grace Dias, de coördinator van het Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds Haarlem, via 0643121900 of haarlem@jeugdsportfonds.nl.

Zie ook www.jeugdsportfonds.nl/haarlem

Bij Haarlemse Zwemvereniging de Watervrienden vinden we de zorg voor een veilige omgeving voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen, heel belangrijk.

Zo staan er bij ons alleen gediplomeerde lesgevers langs de badrand en zijn er altijd mensen in het zwembad aanwezig, die in het bezit zijn van een EHBO-diploma en/of een geldig ZRZ (Zwemmend Redden voor Zwembaden) diploma.

Daarnaast vragen wij van alle vrijwilligers elke 5 jaar een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan.

Het aanvragen van een VOG is, naast het hebben van gedragsregels, één van de maatregelen waarmee Haarlemse Zwemvereniging de Watervrienden een sociaal veilige sportomgeving wil creëren. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de (zwem)sport kan uitoefenen.

Het bestuur van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ heeft de Gedragscode Zwembranche vastgesteld. De gedragscode is opgeleverd door de Werkgroep Sociale Veiligheid en tijdens themabijeenkomsten met meer dan 200 professionals uit het werkveld besproken.

Wij confirmeren ons als zwemvereniging aan deze gedragscode.

Download de Gedragscode Zwembranche.

Mocht er onverhoopt een situatie van ongewenst gedrag voorkomen of als iemand jou lastig valt met zijn of haar gedrag kun je altijd de hulp van een trainer, lesgever, avondleider of het bestuur inroepen.

Als er zich echter een situatie voordoet waarbij je liever overlegt met een onafhankelijk persoon is er bij de NOC*NSF een telefonisch meldpunt beschikbaar voor de zwembadbranche.

Deze externe vertrouwenspersonen zijn beschikbaar via 0900-2025590 (gebruikelijke belkosten) of via e-mail vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl

Kaderleden en bestuur van Haarlemse Zwemvereniging de Watervrienden kunnen zelf ook terugvallen op het overkoepelend beleid en de ondersteuning die geboden wordt door het NOC*NSF.

Sinds 2001 hebben wij ons eigen clubhuis aan de Piet Voskuilenstraat 3, naast het zwembad “De Planeet”, in Haarlem-Noord. Een clubhuis waar we met z’n allen bijzonder trots op zijn. Het clubhuis wordt gebruikt voor verenigingsactiviteiten, vergaderingen en de diverse opleidingen die we geven aan ons huidig en toekomstig kader.

 
Het clubhuis bestaat uit een grote multifunctionele ruimte op de begane grond met keuken en toiletgroep op de eerste verdieping uit een grote vide, een leslokaal en een bestuurskamer.
 
Het is mogelijk het clubhuis te huren voor bijvoorbeeld voor opleidingen of feestjes. Omdat tarieven afhankelijk zijn van het tijdstip en het aantal keren dat gehuurd wordt, tref je hier geen prijzen. Voor meer informatie over het huren van het clubhuis kun je contact opnemen met de secretaris van het clubhuis.

Contact

Watervrienden Haarlem
Postbus 2620
2002 RC Haarlem

Tel: +31 6 37137027
Email: bestuur@watervrienden-haarlem.nl